Kaple sv. Cyrila a Metoděje Radhošť

Kaple sv. Cyrila a Metoděje Radhošť

Kaple sv. Cyrila a Metoděje je nejvýše položenou svatyní v naší republice (1129 m). Kaple je výjimečná i z mnoha jiných důvodů. Objekt byl postaven na hranici dvou panství (dnes dvou krajů - Zlínského a Moravskoslezského). Kuriozitou je i to, že tímto místem prochází evropské rozvodí, voda ze severního okapu tedy teče přes Odru do Baltského moře, z jižního přes Moravu a Dunaj do Černého moře.

Kaple byla vystavěna z místního kamene v románsko-byzantském stylu. Vysvěcena byla olomouc-kým arcibiskupem Th. Kohnem 11. září 1898 za účasti 30 000 lidí. Již tehdy zdobil kapli mramorový oltář, který zde můžeme vidět dodnes (dílo Fr. Neumana, dar frenštátské rodiny Michnových).

Kaple měla původně vápennou omítku a byla na odlesněném vrcholu Radhoště zdaleka viditelná. Před průčelím kaple byla venkovní kazatelna, která se používala při větších shromážděních. Na obrázku je vidět i stará útulna, která nejdříve sloužila stavebním dělníkům při výstavbě kaple, později poutníkům a turistům. Pro zájemce v ní byly k dispozici klíče od kaple. Útulna byla zničena až při výstavbě nového vysílače.

K nejcennější výzdobě kaple patří vitrážová okna s obrazy světců a s výjevy ze života svatých Cyrila a Metoděje. Vitráže v oknech u oltáře obsahují modlitbu, která má i národní, vlastenecký rozměr.

http://www.radhost-kaple.estranky.cz/