Vyhlídková věž Rudíkov

Vyhlídková věž Rudíkov

Nižší vyhlídková stavba vznikla na jižním okraji obce Rudíkov (okres Třebíč) zřejmě na jaře 2014 z iniciativy společnosti Sofi plus, s.r.o. spravující nedaleký Areál obchodu a služeb Rudíkov. V blízkosti vyhlídky bylo současně postaveno menší dětské hřiště, a to v rámci projektu na vybudování „Místní stezky Rudíkov“, který byl podpořen dotací od Státního zemědělského intervenčního fondu z Programu rozvoje venkova ve výši téměř 900 tis. Kč. Stavbě lze přisoudit spíše pouze „lokální“ význam, většina výhledů z ní totiž směřuje do nejbližšího okolí.

http://rozhledny.webzdarma.cz/