CHKO Železné hory

CHKO Železné hory

Železné hory se rozkládají na ploše přes 600 kilometrů čtverečních. V centrální části masivu byla v roce 1991 vyhlášena stejnojmenná chráněná krajinná oblast s cílem nejen chránit současnou krajinu, ale i postupně obnovit zaniklé krajinné hodnoty. CHKO Železné hory se rozkládá na ploše 284 kilometrů čtverečních. Nejvyššími vrcholy jsou Vestec (668 m) a Spálava (663 m).
V oblasti se nachází 24 maloplošných zvláště chráněných území, 1 národní přírodní rezervace, 12 přírodních rezervací, 11 přírodních památek a 14 památných stromů.
Nápadným útvarem území je zlomový hřeben s četnými vrcholy a roklemi táhnoucí se od Ždírce nad Doubravou do Podhořan. Největšími a nejkrásnějšími roklemi jsou Lovětínská a Hedvíkovská. Na severní straně je nápadný kopec Bučina, u Slatiňan pak vybíhá kopec Hůra. Mezi úbočími se vine stružka řeky Chrudimky, která u Nasavrk vytvořila hluboké skalnaté údolí. Jižní část CHKO patří sníženině Dlouhá mez. Mezi Bílkem a Chotěboří se rozkládá skalnaté údolí řeky Doubravy. V oblasti se vyskytuje více než 1200 druhů rostlin, k ohroženým patří například mečík střechovitý nebo vrba borůvkovitá.
Živočichové CHKO jsou typickými představiteli středoevropských smíšených lesů a hájů. Měkkýšů zde nalezneme přes 75 druhů, nejsledovanější skupinou živočichů jsou obratlovci, za poslední roky byl v území potvrzen výskyt 283 druhů. Území je bohaté i svou historií. Nalezneme zde valy Keltského oppida, zříceniny středověkých hradů a strážních hrádků, ale také zachovalou sídelní strukturu s prvky venkovské architektury. Oblast Železných hor protíná šest naučných stezek.

http://www.region-vysocina.cz/chko-z-elezne-hory-cx191