Vinice (přírodní památka), Jince

Vinice (přírodní památka)

Vinice je přírodní památka nedaleko Jinec na Příbramsku ve Středočeském kraji. Je to světově cenná paleontologická lokalita, známá již od druhé poloviny 18. století. Vyskytuje se zde mnoho zkamenělin kambrické mořské fauny, například trilobiti rodu Paradoxides a Hydrocephalus. Území je dále chráněno kvůli výskytu společenstev teplomilných acidofilních doubrav, druhově nasycených dubohabřin a některých chráněných druhů organismů.

Přispěvatelé Wikipedie, „Vinice (přírodní památka),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vinice_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_pam%C3%A1tka)&oldid=13516024 (získáno 6. 02. 2017).

Foto: Od Huhulenik (Vlastní dílo) [GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html) nebo CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], prostřednictvím Wikimedia Commons