Růženin lom, Brno

Růženin lom

Růženin lom je významný krajinný prvek a evropsky významná lokalita, bývalý vápencový jámový lom, na severovýchodním okraji Brna na úbočí masivu Hády. Leží na katastrálním území Maloměřice (parcela č. 2377/28), nicméně nejbližší zástavbou je sídliště Líšeň, a proto veřejnost často vnímá Růženin lom jako součást této čtvrti. V lomu se nachází několik malebných jezírek napájených vydatným pramenem, s relativně kvalitní vodou.

Růženin lom měl být po skončení těžby ve druhé polovině 20. století zavezen slínkovým popílkem, ale odhalení pramene a následný vznik jezírek tomu zabránily. Místo toho se v tomto biotopu, v kontextu okolní suché krajiny jedinečném, vyvinul cenný a druhově bohatý ekosystém se zastoupením jak rostlin a živočichů vázaných na vodu, tak teplomilných druhů z okolní stepi. V Růženině lomu nadále probíhá soustavná šetrná rekultivace, během níž jsou zejména odstraňovány plevelné náletové porosty a tím uvolňován prostor pro vzácné lokální druhy.

Přestože je Růženin lom z důvodu ochrany přírody oficiálně uzavřený a fyzicky přístupný pouze mezerami v oplocení, je pro svou přirozenou atraktivitu využíván i veřejností pro rekreaci, v letních měsících intenzivně. Lokalita je oblíbená mj. mezi nudisty. Ekologickou zátěží je zejména koupání v jezírcích (rušení fauny, sléhání vegetace, smývání krémů do vody) a venčení psů. Správci území z Pozemkového spolku Hády (základní organizace ČSOP) se snaží pomocí informačních panelů, umístěných na pěšině do lomu i přímo v něm, seznámit návštěvníky s hodnotami území a tím je motivovat k ohleduplnému chování.

Přispěvatelé Wikipedie, „Růženin lom,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C5%AF%C5%BEenin_lom&oldid=14028707 (získáno 24. 02. 2017).

Autor: Kirk979 – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=42406962