Prokopské jezírko - Praha Hlubočepy

Prokopské jezírko - Hlubočepy

Jezírko také nazývané Prokopské jezírko nebo Hlubočepské jezírko je jezírko, které vzniklo v roce 1905 ve vytěženém lomu na vápenec v Hlubočepích. Má rozlohu 0,25 ha. Je 107 m dlouhé a 26 m široké. Maximální hloubka bývá uváděna 10 m, ale podle potápěčského průzkumu z roku 2007 je pouze 3,5 m.

Vodní režim
Je napájeno a odvodňováno podzemní vodou. V 70. letech 20. století po vybudování hlavní kanalizační štoly Jihozápadního Města zanikl přirozený přítok na severozápadním konci jezírka.

Fauna
V jezírku žije okoun říční. Na jeho hladině se zdržují labutě a kachny.

Kultura
Díky blízkosti hlavních českých filmových studií na Barrandově je možno toto jezírko spatřit hned v několika českých filmech i televizních pořadech.

Přístup
Přístup je možný po naučné stezce Řeporyje – Hlubočepy, ze které vede k jezírku odbočka dlouhá několik metrů.

Přispěvatelé Wikipedie, „Jezírko (Hlubočepy),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Jez%C3%ADrko_(Hlubo%C4%8Depy)&oldid=14268696 (získáno 27. 03. 2017).