Medvědárium, Konopiště

Medvědárium, Konopiště

Velké přízni se těší také zámecký medvěd Jiří, který má výběh na východní straně zámku v místě bývalého příkopu.

Chov medvědů na Konopišti má dlouhou tradici. První medvědy si pořídili v polovině 19. století Lobkovicové a arcivévoda František Ferdinand d´Este v tradici pokračoval.

V současnosti se na Konopišti chová vzácný druh medvěda ušatého (himalajského).

https://www.zamek-konopiste.cz/cs/o-zamku/medvedarium