Drábské světničky

Drábské světničky

Drábské světničky jsou zřícenina skalního hradu v katastrálním území Dneboh v okrese Mladá Boleslav asi 4 km severovýchodně od Mnichova Hradiště v chráněné krajinné oblasti Český ráj. Skalní pevnost byla vybudována na severozápadním okraji náhorní planiny zvané Hrada v oblasti Příhrazských skal v nadmořské výšce okolo 370 m n. m. (86–141 m nad tokem řeky Jizery). Spolu se sousedním skalním hradem Klamorna a hradištěm Hrada jsou od roku 1958 chráněny jako kulturní památka ČR.

Historie
Podle archeologických nálezů bylo místo osídleno již ve 13. století, ale původní hrad asi zanikl. Obnoven byl až koncem první třetiny 15. století. Až do bitvy u Lipan ho drželi husité.

Popis skalního hradu
Jedná se o pevnostní soustavu světniček, které jsou vyhloubeny v sedmi izolovaných pískovcových blocích, až 15 metrů vysokých a oddělených úzkými průrvami a štěrbinami. Světničky byly vzájemně propojeny soustavou dřevěných plošin a mostů. Obranou složku doplňovaly dřevěné ochozy a palisády, které uzavíraly skalní průrvy a lemovaly vrcholové plošiny. Kromě třiceti světniček se zde nacházely tři roubené stavby, z nichž jedna byla velká čtyřhranná věž. Po dřevěných částech hradu se dochovaly draže a kapsy po kotvicích trámech.

Přístup ke hradu vede od východu z údolí nazývaného Pod Hrady úžinou mezi skalami zvanou Ženská vrata. Tato úžina byla při stavbě opevnění rozšířena přitesáním skalních stěn a podle stop přehrazena dřevěnými sloupy a stěnami, v nichž býval vstup. Od této úžiny vedla cesta podél severovýchodního okraje planiny až k severozápadnímu cípu, kde byl dřevěný most (v poslední části zřejmě padací), který překlenoval skalní průrvu a vedl k nejdůležitější stavbě opevnění, tzv. Velké věži.

Turismus a horolezectví
Drábské světničky jsou vyhledávaným cílem turistů. Dnešní přístupová cesta pro návštěvníky byla vybudována již v roce 1830 rozšířením skalní pukliny na jižní straně a skalní bloky byly propojeny soustavou žebříků, plošin a mostů.

Nejkratší cesta, dlouhá asi 0,5 kilometru, vede ke skalnímu masívu po modré značce od parkoviště v místní části obce Dneboh Kavčiny. Nejbližší vlaková zastávka v obci Březina na trati č. 070 Praha - Turnov je po žlutě značené cestě vzdálená od skalního hradu 2,5 kilometru.

Drábské světničky jsou i oblíbeným cílem horolezců. V lokalitě bylo popsáno na 74 skalách téměř 500 lezeckých cest.

Přispěvatelé Wikipedie, „Drábské světničky,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Dr%C3%A1bsk%C3%A9_sv%C4%9Btni%C4%8Dky&oldid=14705846 (získáno 28. 03. 2017).

Autor: User:ŠJů, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7122997