Přírodní rezervace Žabakor

Přírodní rezervace Žabakor

Rybník byl založen již v 16. století k chovu ryb, ale pozoruhodné jsou především jeho přírodní hodnoty. Vyskytuje se zde 183 druhů ptáků, polovina z toho zde přímo hnízdících. Patří mezi ně i vzácné druhy jako orel mořský, rákosník zpěvný nebo moudivláček lužní. Okolní mokřady jsou rovně botanicky významné.