Dětská nemocnice, Brno

Dětská nemocnice
Černopolní 9

Architekt: Bedřich Rozehnal
Realizace: 1946–1954

Již v polovině 19. století byly na vrcholku černopolského kopce budovány zdravotní ústavy, včetně specializované zařízení pro děti, pro které roku 1898 navrhl architekt Hugo Kranz nové budovy. Rozvoj lékařského oboru a válečné škody vedly o 60 let později k výstavbě nového areálu Dětské nemocnice realizovaného ve dvou etapách v letech 1948­–1952 a 1952–1954, (jedná se tedy o poslední funkcionalistickou stavbu v Československu). Jeho autor, přední odborník na zdravotnická zařízení, architekt Bedřich Rozehnal komunikoval celou stavbu s lékaři, tak aby co nejlépe odpovídala jejich potřebám. Zvolil proto tzv. blokový systém zástavby, tedy soubor komunikačně a stavebně propojených pavilónů obklopených zelení. Jeho architektonické řešení ocenil v dopisu adresovaném řediteli nemocnice také největší architekt 20. století Le Corbusier.

texty: Lucie Valdhansová