Svitavská pobřežní dráha, Brno

Svitavská pobřežní dráha
Svitavské nábřeží (cca Tkalcovská 12), Brno

Na Starou Tišnovku navazuje v bývalém nákladišti Radlas za stejnojmennou ulicí městská vlečka, která od roku 1890 přivádí podél řeky nákladní vlaky do mnoha průmyslových podniků. Procházka po souběžné cyklostezce po pravém břehu Svitavy (vlak zde jezdí jednou denně) je lahůdkou pro milovníky industrie.

Text a foto: Jiří Kalina