Svitavský náhon, Brno

Svitavský náhon
Špitálka 6, Brno

Brno bývalo opravdu protkáno mnoha vodními strouhami ze Svratky a Svitavy, nad kterými se tyčilo několik mlýnů. Dnes však existuje jediný pokroucený tok Svitavského náhonu, který protéká čtvrtí někdy v nadsázce nazývanou brněnské Benátky.
Ponorná řeka Ponávka, která se původně se Svitavským náhonem stékala, od roku 1993 odtéká tunelem za město, ale na Radlase, Špitálce, Vlhké či Škrobárenské ulici můžete přesto stále přecházet po mostcích a zkoumat zbytky nábřeží, které kdysi tvořilo jednu z nejromantičtějších částí města.

text: Jiří Kalina