9. Smírčí kříž, Městské lesy Hradec Králové

9. Pověst Smírčí kříž
V dávných dobách byl trest za vraždu různý. Vrah byl oběšen, vyhnán, někdy se mohl vykoupit. Když šlo o neúmyslné zabití, musel hříšník na místě tragédie postavit kříž pro usmíření boha i lidí.
V novohrádeckých lesích stojí starý gotický kříž se symbolem řeznických seker, nápis již není patrný. Pověst vypráví o dvou řeznických tovaryších, kteří usilovali o jedinou dívku. Její otec jí slíbil tomu, který se první stane mistrem. Cech ale povolil zkoušku jen jednomu z nich, druhý musel čekat další rok. Zarmoucený tovaryš se odhodlal k strašnému činu. V lese si počkat na svého soka a chtěl mu uříznout ruku, aby nemohl své řemeslo vykonávat. A jak to dopadlo? To si přijďte přečíst ke Smírčímu kříži!

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy