11. Kněžovka, Městské lesy Hradec Králové

11. Pověst Kněžovka
Byly zlé časy v Čechách za dob jezuitů, kteří přísně trestali ty, kteří uchovávali zakázané knihy nebo je dokonce šířili. V Bělči v té době žil sedlák Gabriel, velký obdivovatel knih Komenského. Ke Gabrielovi je z Polska nosil starý kněz, kterého sedlák tajně ukrýval. Jednou si ale kněze všimla sousedka. S mužem se rozhodli sedláka udat. Snad doufali v nějakou tu zlatku, pochvalu, nebo že prodají na trhu více, když bude Gabriel v šatlavě. Druhého dne přijeli jezuité na statek. A jak to dopadlo? Byl sedlák potrestán? Co se stalo se starým knězem?

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy