14. Židovo jezero Městské lesy Hradec Králové

14. Pověst Židovo jezero
Kolem novohradeckých lesů bylo mnoho bažin. Některé byly prý tak hluboké, že se v nich ztratil kůň i s vozem. O taková místa nikdo nestál a bývala na prodej za babku. U jedné takové bažiny usnula stará babka, co chodívala na klestí. Zdálo se jí, že nad mokřadem lítá čert. Když to ve vesnici pověděla, sedlák se rozhodl les rychle prodat. Nabídl ho tedy chudému židovi. Ten ho koupil a lidé ho považovali za blázna. V zimě ale uhodil silný mráz. Voda zamrzla a žid pohodlně pokácel stromy v močálu. Když s nimi ale odjížděl, zastoupil mu cestu čert. A jak to dopadlo? Dohodl se čert s židem? To si přijďte přečíst do městských lesů.

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy