16. Pověst Češík, Městské lesy Hradec Králové

16. Pověst Češík
Na místě, kde je Češík bylo kdysi mnoho starých stromů. Lesníci sem každý rok chodili česat semena dřevin. Dávali je do pytlů. Doma čistili a vozili do školek. Často se stávalo, že shrabali omylem i všelijakou havěť. Jednou hajný vysypal doma pytel na zem a začal ho prohrabávat. Najednou se ozval hlásek: "To bolí!" Hajný se rozhlížel, ale nikoho neviděl. Když tu spatřil něco malého, co se snaží vyhrabat ze semínek. Byl to malý skřítek. Lesník ho zavřel do krabičky a chtěl ho doma ukázat dětem a ženě. Pidimužík se ale bránil a sliboval muži bohatou odměnu, když ho pustí. A jak to dopadlo? Získal skřítek volnost, nebo si s ním hrály děti? To si přijďte přečíst do městských lesů.

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy