17. Cikánský plácek, Městské lesy Hradec

17. Pověst Cikánský plácek
Když ještě cikáni kočovali od města k městu, jezdívali pravidelně i do Hradce. Starosta jim určil místo, kde mohli krátce zůstat. Jednou hodně pršelo, z hlíny se stalo bláto a povozy v něm uvízli. Jak se muži snažili vozy vytlačit, nalezli v hlíně kousek tmavé truhly. Vykopali ji a v ní nalezli mapu, která říkala, že se tu nachází poklad. A jak to dopadlo? Nalezli cikáni poklad? To si přijďte přečíst do městských lesů.

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy