19. Stříbrný potok, Městské lesy Hradec

19. Pověst Stříbrný potok
O Stříbrném potoce se vypráví, že jeho voda mívala zázračné účinky. Kdysi k němu chodívala pasačka. Smutně se dívala na odraz své nehezké tváře. Jednou, když se děvče vracelo k večeru domů, zahlédlo ve vlhké trávě stříbrnou nitku. Shýblo se pro ni a na hladině potoka uvidělo krásnou vílu s dlouhými stříbrnými vlasy. Dívka vložila nitku do čisté vody a víla jí pokynula, aby si v potoce omyla tvář. A co se stalo pak? To si přijďte přečíst do městských lesů.

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy