21. Umrlice, Městské lesy Hradec Králové

21. Pověst Umrlice
Umrlice je krátký potůček, který pramení blízko kapličky v Třebši. Vlévají se do něj další malé potůčky a končí ve slepém rameni Labe, kterému se také říká Umrlice. Kdysi sem prý chodila na trávu chudá vdova z Třebše. Měla dvě děti a starala se o ně, jak jen jí to chatrné zdraví dovolilo. Jednou, když si klekla k potoku, aby si omyla tvář, vynořila se z potoka bílá ruka, chytla ji za krk a žena v mdlobách padla na zem. Když jí její děti našly, volaly o pomoc. Lidé se jí snažili křísit, ale nepovedlo se. Odjeli tedy pro doktora a děti zůstaly s matkou samy. Plakaly a bědovaly, když tu se z vody opět vynořila bílá ruka. A jak to bylo dál? To si přijďte přečíst do městských lesů.

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy