22. Šanovec, Městské lesy Hradec Králové

22. Pověst Šanovec
Šanovec je rybník mezi Krňovicemi a Bělečkem. Pověst vypráví o vodníkovi, který zde sedával na hrázi, rybařil a pokuřoval dýmku naplněnou vodními bylinami. Jednoho dne ale zmizel, zřejmě se odstěhoval. Dalšího roku na jaře se ale protrhla hráz a voda napáchala veliké škody. Dělníci ji sice opravili, ale další rok se neštěstí opakovalo. Jednoho dne přišla do hájovny stará žena. Prodávala koření. Podala paní hajné pytlíček a řekla, aby ho při opravě přisypali do hráze. Hajná ale zapomněla a jarní voda opět napáchala škody. A jak to bylo dál? To si přijďte přečíst do městských lesů.

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy