24. Pověst Náhon, Městské lesy Hradec Králové

24. Pověst Náhon
V 15. století byla vystavěna strouha, aby přiváděla vodou z rybníka Nadýmače do nového rybníka v hradeckých lesích Na Obci (dnes již zalesněný). Vilém z Pernštejna ale nechtěl vodu hradeckým přenechat.
Když jednou objížděl šlechtic své panství, zastavil u Nadýmače a rozzlobil se. Rybník byl zanedbaný. Chtěl porybného potrestat, ale smiloval se nad starým mužem a dal mu deset dní, aby dal vše do pořádku. Porybný neměl čas ani dělníky a proto seděl smutně na hrázi a přemýšlel, že se utopí. Když už si motal smyčku a připravoval kámen, vynořil se z vody vodník a slíbil, že mu pomůže. A jak to bylo dál? To si přijďte přečíst do městských lesů.

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy