25. Černá stráň, Městské lesy Hradec Králové

25. Pověst Černá stráň
V místech, kde je dnes přírodní památka Černá stráň, stával hustý jehličnatý les. Zdálky se mezi světlými listnatými porosty jevil jako černý. Stromy prý měli kouzelnou moc a lidé sem utíkali v době ohrožení. Lidé věřili, že zde bydlí všeliké kouzelné bytosti. Když do lesa vstupovali, pokřižovali se, jako by vstupovali do chrámu. Hradečtí se tu schovávali před nebezpečím, naposledy před pruskými vojsky r. 1866. Dnes tu najdete krásný a klidný kus lesa.

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy