27. Haltýře, Městské lesy Hradec Králové

27. Pověst Haltýře
V těchto místech původně protékala řeka Orlice. Její tok se zbrzdil před stavidlem a tak se podle německého slova haltovat – stavět, začalo místu říkat haltýře.
Ve slepém rameni nedaleko odtud byly sádky. Porybný se velmi trápil kvůli zlodějům. Jednoho dne večer potkal mysliveckého mládence. Svěřil se mu se svým problémem a mladík mu nabídl, že mu půjčí svého psa. Porybný byl šťastný a ptal se, co by chtěl jako odměnu. „Nic, leda tvou duši.“ Rybář to považoval za žert a duši mu slíbil. A jak to bylo dál? Kdy byl onen mládenec? A ponechal si porybný svou duši? To si přijďte přečíst do hradeckých lesů.

POVĚSTI V MĚSTSKÝCH LESÍCH HRADEC KRÁLOVÉ
Na 36 místech v městských lesích naleznete poutače s pověstmi z knihy Pověsti z hradeckých lesů autorů Marty Pohnerové a Milana Zerzána.

Pověsti jsou rozesety napříč celými lesy a vztahují se k méně či více známým místům a koutům polesí. Můžete tak zajímavým způsobem poznávat celé městské lesy, včetně míst, kam byste sami možná nezavítali.

http://www.mestske-lesy.cz/tipy-na-vylet/povesti-v-mestskych-lesich.html

Body zájmu

Tipy na trasy