HISTORICKÝ AREÁL BOUZOV

HISTORICKÝ AREÁL
galerie v podhradí
BOUZOV 2, 783 25

tel.: 608 782 224
E-mail: H.A.Bouzov@seznam.cz

http://galeriebouzov.webpark.cz/

Areál historické zábavy zahájil svou činnost 1. 5. 1999. Specialitou tohoto ojedinělého kulturního zařízení jsou zábavně - naučné programy s historickou tématikou pro děti i dospělé, které jsou zaměřené na dobu středověkou a to zejména na dobu husitskou.

V areálu se nachází amfiteátr s krytým pódiem i stupňovitým krytým hledištěm, využíváný převážně pro speciální výletové programy dětí ze základních a mateřských škol, které zde probíhají v měsících květnu a červnu.

Na pódiu jsou hlavně výstavky replik zbraní a mučicích nástrojů doby středověké, dále přilbice, rytířská zbroj, erby, korouhve a další zajímavosti. Zde také probíhají v rámci výletových programů zejména divadelní a šermířská představení.

Dominantou areálu je 15 metrů vysoká, 16 metrů dlouhá a s hmotností asi 40 tun, největší dřevěná stavba „Trojského koně“ na světě s veřejně přístupnými vnitřními prostory. Stavba je unikátní i z hlediska konstrukčního, projektoval ji stavitel lodí a tak např. trup koně je postaven jako obrácený lodní kýl a je využíván jako obrazárna. TK slouží nejen jako zajímavá rozhledna, kdy po 52 schodech se dostanete až do hlavy koně na vyhlídku, ale z hlediska  válečných strojů zastupuje skupinu přístřešků. Zajímavostí jsou i štíty po stranách trupu, každý má asi půl tuny, které jsou nejen ozdobou, ale i velkými unikátními okenicemi.

Pod TK je tzv. malá scéna, kde od jara do podzimu probíhá stálý program s názvem „Válečné stroje a střelné zbraně doby středověké“ aneb „Jak a s čím bojovali naši předkové“. Jedná se o velmi akční program s celou řadou ukázek a s možností zapojení vybraných zájemců z řad návštěvníků, zejména dětí, do programu. Uvedený program v upravené a rozšířené verzi nabízíme i jako program výletový pro žáky ZŠ nejlépe od 10 let.

Provozní doba v roce 2018
Stálý program 
březen
pá 30.3. a so 31.3. 10:30 – 17:00 hod.

duben
so, ne a po 1.4. 10:30 – 17:30 hod.

květen
so, ne a út 1.5. a 8.5. 10:30 – 18:00 hod.

červen
so, ne 10:30 – 18:00 hod.

červenec a srpen
otevřeno každý den od 10:30 – 18:00 hod.

září
so, ne a pá - 28.9. 10:30 – 17:00 hod.