Městská knihovna Mohelnice

Městská knihovna Mohelnice

Knihovna půjčuje knihy a časopisy dětem i dospělým, poskytuje bibliograficko-informační službu, meziknihovní výpůjční službu, pořádá besedy a soutěže pro děti a mládež. Čtenářům je k dispozici on-line katalog, internet a kopírka.

Kontakty:

S. K. Neumanna 970/1, 78985 Mohelnice

Telefon: 583 431 166, e-mail: knihovna@knihovna-mohelnice.cz

http://www.knihovna-mohelnice.cz>

Vedoucí: Bc. Hana Haltmarová