Mohelnický betlém

Mohelnický betlém
Každoročně o vánočních svátcích je v kapli svaté Anny farního kostela svatého Tomáše Becketa vystavován překrásný betlém. Od půlnoční mše až do svátku Hromnic k tomuto betlému proudí stovky návštěvníků, kteří obdivují opravdu skvostné řezbářské dílo.

Autorem tohoto betlému je - JOSEF NEDOMLEL ze Starého Města u Bruntálu, který na tomto díle pracoval téměř třicet let.

Vlastní stavba jesliček trvá téměř měsíc a je opravdu co sestavovat. Všechny budovy a figurky jsou vyřezány z lipového dřeva. Můžeme zde spatřit například velice přesné kopie hradu Bouzova a Karlštejna. Kromě těchto známých hradů je na ploše 42 metrů čtverečných umístěna i velice přesná kopie mohelnického farního kostela svatého Tomáše Becketa i přímo sousedící bývalé farní budovy - dnešního muzea. Za povšimnutí stojí i přesná kopie zvoničky (za Klepáčovem u Sobotína), Kramerovy vily stojící na skále nad hrází přehrady ve Znojmě a především pak kopie vodního mlýna v Křižlicích. Chasník s pytlem mouky na zádech stojící před tímto mlýnem je autoportrét tvůrce mohelnických jesliček. Právě do tohoto mlýna chodil se svým tatínkem mlít obilí na mouku. A tuto drobnou epizodu ze svého mládí řezbář zvěčnil ve svém betlému. Plány řezbáře Josefa Nedomlela byly veliké. Jeho stále mladistvý elán a nadšení pro práci s dřevem byl obdivuhodný. Mezi jeho poslední práce na tomto díle patří Svatá rodina a průvod Tří králů s nezbytným slonem a velbloudem. Ještě o Vánocích roku 1988 přímo u jesliček v Mohelnici, kam každoročně se svou manželkou Boženou přijížděl, pan Josef Nedomlel domlouval svou další řezbářskou práci a to na skupince pohybujících se muzikantů. Tyto plány však již nemohly být realizovány, protože dne 21. května roku 1990 řezbář a kolář pan Josef Nedomlel v nedožitých 81 letech zemřel. Zůstalo po něm opravdu mimořádně vzácné dílo umístěné na ploše 6 x 7 metrů v plasticky členěné krajině pokryté mechem a pilinami. Na této poměrně veliké ploše tehdy bylo možno spařit celkem 16 budov, 46 oveček a 24 figur o výšce od 15 do 22 centimetrů. Betlém je mechanický a pohyblivý. V pohybu je zde vodní mlýn, dále pes obíhající stádo oveček a dvě ovečky kývající hlavou. Na kopci se otáčí větrný mlýn a pod ním jsou pak dvě patra pohybujících se darovníků. Jsou zde vidět i horníci v dolech, kteří ručně kopou uhlí a to odváží na vozících.

Betlém bývá široké veřejnosti přístupný každým rokem a to v době od štědrovečerní půlnoční mše svaté až do svátku Hromnic (2. února). Mohelnický betlém dělá každoročně radost všem, kteří se rozhodnou naše město a náš betlém v tomto období navštívit.

http://www.mohelnice.cz/mohelnicky%2Dbetlem/d-223969/p1=102284