DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ, Mohelnice

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ
Spartakiádní 8, Mohelnice

Tel: 583 431 813
E-mail: ddm.mohelnice@rps.cz
http://ddm.mohelnice.sweb.cz/ddhprop2008/ddhprovoznew.htm

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST
květen, červen, září
pátek, sobota, neděle
15,00 - 18,00

červenec, srpen
pondělí - neděle
10,00 - 20,00