Obřadní síň, Mohelnice

Obřadní síň v prostorách mohelnického muzea
Kostelní nám. 938/3, Mohelnice

Jedná se o objekt, jehož počátky sahají do druhé poloviny 13. století a byl zřejmě součástí zaniklého mohelnického hradu. Od 16. století sídlila v objektu fara a děkanství, pro potřeby mohelnického muzea slouží budova od roku 1957. Dochovaly se zde vzácné fresky z období rané renesance.

http://www.mohelnice.cz/