Loucký klášter, Znojmo

Loucký klášter ve Znojmě – Národní kulturní památka
Tel.: 515 267 237
Fax: 515 220 485

Klášter založil roku 1190 znojemský kníže Konrád Otta se svou matkou Marií. Díky mimořádně příznivému duchovnímu klimatu v Louckém klášteře vznikaly – a v průběhu staletí též přestavbami zanikaly – nevšední ukázky architektury, doplněné řadou dalších uměleckých artefaktů. Připomeňme si například jedinečnou klášterní knihovnu, která se po zrušení kláštera v rámci josefinských reforem přestěhovala do premonstrátského kláštera na pražském Strahově.

Současné dění v Louckém klášteře je úzce propojeno se jménem společnosti Znovín Znojmo. Čeká tu na vás Návštěvnické centrum, obrazová galerie, bednářské a vinařské muzeum, prodejna vín a řada dalších zajímavostí. Cesta za znojemskými víny proto začíná právě tady.

Návštěvnické centrum a ochutnávky vín v Louckém klášteře
Návštěvnické centrum Znovínu Znojmo sídlí v historických přízemních prostorech Louckého kláštera. Získáte tu zevrubné informace nejen o Vinařském turistickém programu, ale i o provozu Moravského sklípku, o sezónních ochutnávkách vín ve stáncích na vinici Šobes a na vinici v Havraníkách, v části Křížového sklepa v Příměticích, ve Znojemském podzemí a na Znojemském hradě, a dále též informace o provozu historicko-vinařském vláčku. V Návštěvnickém centru rovněž nabízíme ochutnávky několika vzorků vín a informace o organizovaných prohlídkách klášterního komplexu.

tel.: 515 267 458 nebo 606 624 648.

Prohlídky Louckého kláštera
Chcete-li se seznámit podrobněji s historií kláštera a poznat místa, kam se běžní návštěvníci nedostanou, pak Vás zveme na organizovanou prohlídku. Program zahrnuje přivítání v Návštěvnickém centrum, prohlídku obrazové galerie, románské krypty, bednářského a vinařského muzea, štukových sálů a sklepů. Prohlídka je zakončena ochutnávkou pěti vzorků vína. Každý návštěvník získá stylový suvenýr – „koštovačku“, pro dětské hosty jsme připravili speciální dárky. Řidičům a abstinentům nabízíme lahvičku vína o obsahu 0,187 l. Pro ohlášené skupiny nad patnáct osob můžeme prohlídku přizpůsobit dle dalších požadavků. Délka prohlídky je asi 90 minut.

Vstupné
děti 60,– Kč
dospělí 100,– Kč/osobu včetně ochutnávky a suvenýru „koštovačky“.

Otevírací doba
Mimo sezonu 2017: 1.1.–31.1.2017
Na základě objednávky Tel.: 515 267 458, 606 624 648

V sezoně 2017: 1.4.–1.10.2017
denně     9.00–18.00

Mimo sezonu 2017/2018: 2.10.2017–29.3.2018    
Na základě objednávky Tel.: 515 267 458, 606 624 648

http://www.znovin.cz/loucky-klaster-ve-znojme