Kostel svatého Mikuláše, Znojmo

Kostel svatého Mikuláše ve Znojmě
Římskokatolický kostel svatého Mikuláše ve Znojmě je v dnešní podobě pozdně gotickou trojlodní halou, stavěnou od roku 1338 do první poloviny 16. století. Jde o farní kostel farnosti Znojmo-sv. Mikuláš.

Popis stavby
Interiér se síťově zaklenutým kněžištěm

Kostel byl původně zamýšlen jako bazilika, plány byly v průběhu stavby změněny. V současné podobě se jedná o trojlodní halový kostel s protáhlým presbytářem o třech polích a polygonálním závěru. Trojlodí i presbytář jsou zaklenuty síťovou žebrovou klenbou ovlivněnou činností Petra Parléře. Presbytář je zaklenut na válcovité přípory, trojlodí na čtyři páry štíhlých sloupů bez hlavic. Věž kostela byla dostavěná až v letech 1845–1850 v novogotickém slohu.

Interiér kostela. V interiéru se nachází několik cenných památek. Na stěnách presbytáře se dochovaly zbytky gotických fresek s pašijovými náměty a legendou o sv. Achátiovi. V kněžišti stál zřejmě gotický deskový oltář z doby kolem 1440–1450, který je nyní ve sbírkách Rakouské galerie. Dnešní oltář je z roku 1754 (J. I. Daisinger), z jehož dílny pocházejí i další tři oltářní obrazy (sv. Rodina, Nanebevzetí Panny Marie, sv. Šebestián). V kněžišti se dále nachází pozdně gotické pastoforium s původními mřížemi z konce 15. století, gotická socha Bičovaného Krista z doby kolem roku 1425, gotický reliéf Oplakávání (po roce 1500) a Madona zv. Chlebová (kolem r. 1500). V interiéru se dále nachází kamenná gotická křtitelnice a vrcholně barokní kazatelna ve tvaru zeměkoule (dílo Josefa Winterhaldera st.).

Přispěvatelé Wikipedie, „Kostel svatého Mikuláše (Znojmo),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kostel_svat%C3%A9ho_Mikul%C3%A1%C5%A1e_(Znojmo)&oldid=14519747 (získáno 19. 08. 2017).

Autor: Martin Vavřík – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6894969