Kaple svatého Václava, Znojmo

Kaple svatého Václava (Znojmo)
Kaple svatého Václava (nazývaná také Svatováclavská kaple) je kaple ve Znojmě na Mikulášském náměstí. Nachází se v těsném sousedství kostela svatého Mikuláše.

Byla postavena před rokem 1521 díky Kateřině z Bučic. Název získala od gotické plastiky sv. Václava, která je na vstupním průčelí. Stavba je dvoupatrová. Horní část je zasvěcena sv. Anně a sv. Kateřině. Její pozdně gotická kroužená klenba je na Moravě jedinou svého druhu. Dolní část je zasvěcena sv. Martinovi a byla postavena patrně dříve. V 19. století kaple patřila evangelické církvi, v 2. polovině 20. století zase pravoslavné. Dnes se zde pořádají výstavy a koncerty.

Přispěvatelé Wikipedie, „Kaple svatého Václava (Znojmo),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Kaple_svat%C3%A9ho_V%C3%A1clava_(Znojmo)&oldid=14184679 (získáno
19. 08. 2017).

Autor: Martin Vavřík – Vlastní dílo, Volné dílo, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=5013233