Hrad Kámen

Hrad Kámen

Původně gotický hrad byl postaven v polovině 13. století na rozsáhlém skalisku, podle kterého byl také pojmenován. První písemné zmínky jsou z let 1316 a 1318. V letech 1327 až 1504 je Kámen královským lenním hradem. Od roku 1523 hrad téměř 200 let vlastnila jedna z větví významného českého rodu Malovců.

V polovině 16. století dosáhlo panství Kámen největšího rozmachu. K hradu patřilo stejnojmenné městečko a deset poddanských vsí. Z maloveckých držitelů se do historie Kámenu nejvýznamněji zapsal rytíř Jan Kryštof Malovec z Malovic (držel hrad od roku 1640). Za něho byl hrad znovu přestavován, bylo vystavěno jižní obytné křídlo a vstupní věž (1673). Na západním okraji vsi dal vystavět ranně barokní kapli Panny Marie Bolestné a v ní zřídil rodinnou hrobku.

V průběhu 18. a 19. století se držitelé hradu a panství často střídali a hrad ztrácel na svém významu.

Po roce 1948 byl hrad poslednímu soukromému majiteli Antonínu Fleissigovi vyvlastněn. Státním kulturním majetkem byl Kámen prohlášen v roce 1953. V letech 1964 až 2002 byl hrad Kámen zřizován ONV, později Okresním úřadem v Pelhřimově.

Od 1. 1. 2003 byl hrad Kámen samostatnou příspěvkovou organizací Kraje Vysočina a od roku 2011 se hrad Kámen stal pobočkou Muzea Vysočiny Pelhřimov, p. o.

Expozice:
Expozice Starý palác
Expozice Bydlení v 19. a na počátku 20. století
Expozice jednostopých vozidel

OTEVÍRACÍ DOBA: 
květen, červen, září    
Út - Ne, svátky 10 - 17
   
červenec, srpen    
Út - Ne, svátky 10 - 18
   
duben, říjen    
So - Ne, svátky 10 - 17

VSTUPNÉ CELÝ HRAD - s průvodcem cca 60 minut
DOSPĚLÍ 90,- Kč
SENIOŘI, STUDENTI, DĚTI OD 6 LET 60,- Kč
RODINNÉ VSTUPNÉ (2 dospělí + 2-3 děti od 6 let) 240,- Kč

KONTAKTY
Muzeum Vysočiny Pelhřimov, p.o.
pobočka Hrad Kámen
Kámen č.p. 1
394 13 Kámen

www.hradkamen.cz
www.muzeumpe.cz

Telefon
565 426 609 - rezervace prohlídek, informace

E-mail
hrad.kamen@muzeumpe.cz
muzeum.pelhrimov@muzeumpe.cz