Bývalý zámecký pivovar, Opočno

Bývalý zámecký pivovar, Opočno
Rozlehlý dvoukřídlý objekt, uzavírá spolu s přilehlým objektem čp. 2 severní stranu vnějšího zámeckého nádvoří. Původ objektu spadá do doby výstavby renesančního zámku, tedy do 60. let 16. století.

Dnešní vzhled je výsledkem barokních úprav fasád a dílčích klasicistních úprav interiéru. Po celou dobu náležel opočenské vrchnosti, tj. Trčkům a Colloredům (ti od r. 1789 užívali ještě přídomek Mansfeld), kteří ho v posledních letech existence pronajímali různým nájemcům. Pivovar byl zrušen v roce 1933.

http://www.opocno.cz/