Sousoší sv. Jana Nepomuckého, Opočno

Sousoší sv. Jana Nepomuckého, Opočno
Barokní plastika s personifikací Pomluvy z roku 1729 (rok svatořečení sv. J. Nepomuckého), jejíž autorství je připisováno Ignáci Rohrbachovi z Chrudimi.

http://www.opocno.cz/