Sousoší sv. Floriana, Opočno

Sousoší sv. Floriana, Opočno
Sv. Florian mezi anděly je vysoce kvalitním barokním sousoším z roku 1734 od Braunova následovníka J. F. Pacáka. Nápis na podstavec s prosbou o ochranu města před ohněm, kterým bylo město dříve často sužováno, nechal vytesat Rudolf Colloredo. Sousoší tvoří hodnotový protějšek skupině sv. Jana Nepomuckého. Obě sochy jsou umístěny na trojbokých soklech s balustrovým zábradlím kolem.

http://www.opocno.cz/