Bývalý úřednický trakt, Opočno

Bývalý úřednický trakt s hradní baštou
Přízemní objekt tzv. „starého důchodu“, bývalého úřednického traktu správy zámku, je situován na východní straně vnějšího nádvoří, mezi severním křídlem zámku a jižním křídlem pivovaru. Dnešní průčelí a interiér v jádru renesančního objektu pochází až z počátku 19. století. Stará válcová bašta – hladomorna byla vystavěna při obnově pobořeného středověkého hradu po roce 1425. Původně studniční věž sloužila od roku 1598 do počátku 18. století jako vězení. Významnější stavební úpravy obou objektů byly provedeny na konci 17. století.

http://www.opocno.cz/