Vedlejší budovy s jízdárnou, Opočno

Vedlejší budovy s jízdárnou
Soubor převážně jednopatrových budov složitého půdorysného uspořádání je situovaný na západní straně zámeckého areálu. Jeho základem je patrová stavba bývalých koníren s objektem východního křídla s vyhlídkovou loggetou a hernou, spojujícího konírny a kočárovnu se zámkem. Na křídlo koníren, probíhající v severojižním směru, navazuje obdélná stavba zámecké jízdárny s klasicistní fasádou s hlavním průčelím připojeným ke vstupní bráně do nádvoří zámku. Tento původně barokní objekt byl nově postaven po požáru v roce 1820.  

http://www.opocno.cz/