Panská míčovna – špejchar, Opočno

Panská míčovna – špejchar, Opočno
Přízemní renesanční objekt panské míčovny, postavený společně se sousedním letohrádkem v roce 1602 do příkopu podhradí, tvoří součást renesančních budov zámeckého areálu. V 19. století byl upraven pro potřeby panské sýpky a původní renesanční průčelí bylo z dopravních důvodů nahrazeno pseudorenesanční fasádou. Sousední objekt čp. 6 v Zámecké ulici, je rodným domkem významné osobnosti světového malířství 20. století, malíře Františka Kupky (1871 – 1957). Tento velký český malíř, činný od roku 1895 v Paříži, autor prvních abstraktních obrazů, svou tvorbou předběhl dobu o půl století. Byl zakladatelem orfismu, hnutí v malířství, které vyjadřovalo vnímání světa pouze barvou.

http://www.opocno.cz/