Měšťanská škola, Opočno

Měšťanská škola, Opočno
Rozlehlý jednopatrový trojkřídlý objekt s desetiosou secesní fasádou byl od základu nově postaven v roce 1906 podle plánů stavitele L. Skřivánka na místě původní renesanční radnice a hostince (Maglaj). Architektonicky zajímavý objekt s hlavním vstupem z průchodu se symbolickým názvem „Cesta světla“.

http://www.opocno.cz/