Barokní dům čp. 141, Opočno

Barokní dům čp. 141, Opočno
Hodnotná barokní architektura z roku 1740 s původní fasádou a částečně dochovanými klenbami je dokladem barokní přestavby města. Na čelním průčelí objektu je umístěn obraz Panny Marie Czenstochovské. V nice západní fasády se nachází drobná rokoková plastika sv. Jana Nepomuckého.

http://www.opocno.cz/