Domy čp. 134 a 208, Opočno

Domy čp. 134 a 208, Opočno
V jádru barokní domy význačně přestavěné v období klasicismu, upravované na konci minulého století. Sokolský dům byl postaven bývalým ředitelem zdejšího panství Jiřím Pitkou v 1. pol. 18. století. V letech 1819 – 1883 zde žil spisovatel a básník Václav Trnobranský, autor libreta Smetanovy Rolnické.

http://www.opocno.cz/