Dům čp. 24, Opočno

Dům čp. 24, Opočno
Přízemní barokní objekt s fragmenty obvodových zdí pocházejícími z počátku 16. století. Severovýchodní částí domu prochází městská hradba, na kterou navazoval dnes zčásti zasypaný hradní příkop, vedoucí od zámeckého letohrádku až ke zvonici. Dle historických pramenů stávala při tomto domě hradební branka.

http://www.opocno.cz/