Socha sv. Jana Nepomuckého, Opočno

Socha sv. Jana Nepomuckého, Opočno
Podživotní plastika světce z roku 1709 v tradičním ikonografickém pojetí. Nejstarší dochovaná kamenická práce v okolí tvoří součást barokní sochařské výzdoby města. Do roku 1890 stávala na místě dnešní radnice na Kupkově náměstí. Objekt čp. 22 v pozadí je rodným domkem doktora a spisovatele, národního buditele Filipa Stanislava Kodyma (1811 – 1884), významného opočenského rodáka, působícího dlouhá léta v Praze.

http://www.opocno.cz/