Dům čp. 9, Opočno

Dům čp. 9, Opočno
Dnešní průčelí i dispozice jsou výsledkem barokní přestavby. Vývojově zajímavá architektura je viditelným dokladem existence podloubí, které bylo dříve součástí celé zástavby severní části malého náměstí.

http://www.opocno.cz/