Lokalita „Podkostelí“, Opočno

Lokalita „Podkostelí“, Opočno
Významná součást historického jádra města, městská část Podkostelí, je dalším námětem pro obohacení procházky o krásné panoramatické pohledy na jihovýchodní část zámeckého areálu. V údolí s pozoruhodnými malebnými zákoutími je mistrovsky skloubena architektura s krajinou. Dochovanou štětovou cestu zatesanou ve skále lemuje řada historicky zajímavých objektů barokního původu s pozdějšími přestavbami a úpravami, které spolu s kamennými opěrnými zdmi charakterizují původní způsob výstavby města v členitém území. Hodnotnou historickou architekturou Podkostelí je zejména „Stará fara „ (16.1), situovaná na terasovitém útvaru bývalé panské vinice nad údolím Zlatého potoka při jihovýchodní straně ohradní zdi starého hřbitova. Starobylý objekt je připomínaný v souvislosti s bývalým farním kostelem Panny Marie, poprvé v roce 1352 a následně v roce 1364, kdy spolu s ním vyhořel. Dnešní stavba, přestavěná v roce 1740, pochází patrně z konce 16. století. Lokalitou památkového zájmu je i městská část Švamberk, navazující ve spodní části údolí na Podkostelí, od kterého je oddělena Zlatým potokem s původním kamenným mostem.

http://www.opocno.cz/