Stará fara, Opočno

Stará fara, Opočno
Hodnotnou historickou architekturou Podkostelí je zejména „Stará fara „ (16.1), situovaná na terasovitém útvaru bývalé panské vinice nad údolím Zlatého potoka při jihovýchodní straně ohradní zdi starého hřbitova. Starobylý objekt je připomínaný v souvislosti s bývalým farním kostelem Panny Marie, poprvé v roce 1352 a následně v roce 1364, kdy spolu s ním vyhořel. Dnešní stavba, přestavěná v roce 1740, pochází patrně z konce 16. století.

http://www.opocno.cz/