Jezírko Mořské oko, Pustevny

Jezírko " Mořské oko"

V nadmořské výšce 980 m n.m. vzniklo vyčištěním a prohloubením mokřadu v depresi terénu pod mrazovým srubem na jižním svahu sedla Tanečnica, které v roce 1894 provedli členové Pohorské jednoty Radhošť. Tůň je velmi významná členové zejména pro rozmnožování obojživelníků. Pravidelně se zde v jarním období vyskytuje ve větším množství zejména čolek horský, čolek obecný a čolek karpatský. Z dalších druhů můžeme na lokalitě pozorovat žáby - ropuchu obecnou, kuňku žlutobřichou a skokana hnědého.
Mimo obojživelníků se v blízkosti Mořského oka vyskytují některé druhy plazů - ještěrka živorodá, slepýš křehký, užovka obojková a zmije obecná. Z bezobratlých živočichů upoutají naši pozornost zejména vážky, z nichž nejnápadnější je vážka ploská a šídlo modré.
O lokalitu v současné době pečuje Český svaz ochránců přírody ve Valašském Meziříčí ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy a lesy České republiky. Opětovné prohloubení již velmi zanesené tůně, instalace informačního panelu a dřevěného hrazení byly provedeny v letech 1999 a 2000.

http://www.roznov.cz/vismo/zobraz_dok.asp?id_org=14293&id_ktg=1318&n=naucna%2Dstezka%2Dcertuv%2Dmlyn