Zookoutek Fefrovské rybníky, Prachatice

Zookoutek Fefrovské rybníky
Zookoutek je umístěn v atraktivním prostředí Fefrovských rybníků. Tato lokalita skýtá převážné výhody, jako jsou: dostupnost pro návštěvníky jak po pěší trase Tankové cesty , tak dojezd automobilem po státní silnici. Různorodé prostředí (části lesa, školka pro pěstování lesních dřevin, louka, mokřady, apod.) Výrazně jsou zastoupeny různorodé vodohospodářské funkce na tak malé lokalitě (Fefrovský potok, vodní společenstva 3 rybníčků, Černohorský pramen, Fidlerovo štola). Prostředí je vhodné pro chov a pozorování některých volně žijících druhů zvěře z naší přírody. Malým negativem bude sice regulovaný, ale přeci jen hluk z plánované sportovní střelnice.

Celková oplocená plocha včetně 3 rybníčků a lesní školky je 3 ha, z toho polovinu tvoří vodní plochy s lesní školkou. Pro ukázky lesní zvířeny je plocha 1,5 ha. Dle doporučení pro farmové chovy spárkaté zvěře toto představuje 10-15 ks dospělé zvěře (srnčí, dančí mufloní apod.). Pro celoroční přikrmování zvěře se počítá min. se dvěma krmelci. Oplocení areálu je plánované z dubových sloupů a drátěného pletiva o výšce 2 m.

K přiblížení nauky o lese a lesním prostředí je navržena srubová stavba v klasickém provedení, včetně šindelové střechy, v místech bývalé, vandaly vypálené, chaty. Zde najdou místo jak ukázky hlavních lesních dřevin Šumavy, tak i ukázky místních hornin a nerostů. Stavba by měla poskytnout místo pro výuku hlavně v době nepříznivého počasí, zázemí pro sbírky apod..

K běžnému, trvalému nahlédnutí do areálu slouží částečně vyvýšená krytá pozorovatelna umístěná v oplocení u Tankové cesty. Mj. umožní i bezbariérový přístup.

Kontakt
Městské lesy Prachatice s.r.o.
Kasárenská 11
383 01 Prachatice II

Telefon: +420 388 317 579
Email: mestskelesypt@quick.cz

Více zde: http://www.mlprachatice.cz/novinky/zookoutek/