Úhlavský luh, Hamry

Úhlavský luh
Úhlavský luh je přírodní rezervace ev. č. 2242 v obci Hamry v okrese Klatovy. Oblast spravuje Správa NP a CHKO Šumava. Důvodem ochrany jsou přirozené ekosystémy v nivě řeky Úhlavy, dynamicky se vyvíjející bylinná i dřevinná společenstva.

Výskyt bobra
V místě žije silně ohrožený bobr evropský, jasně viditelné jsou známky jeho činnosti. Pod Železnou Rudou se bobr usadil v roce 2008 a jeho známky byly zaznamenány právě v přírodní rezervaci Úhlavský luh i na dalších místech Šumavy.[1]

Přispěvatelé Wikipedie, „Úhlavský luh,“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=%C3%9Ahlavsk%C3%BD_luh&oldid=15604603 (získáno 5. 12. 2017).

Autor: Adam Hauner – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58168373
Autor: Krvesaj – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=58190469