Vrch Můstek (Šumava)

Vrch Můstek (Šumava)

Geologie a geomorfologie
Vrchol Můstku leží ve střední části Pancířského hřbetu asi 3 km severně od Pancíře a 5 km jihovýchodně od Prenetu. Je tvořen vložkou žulových porfyrů v jemnozrnných svorech a svorových rulách moldanubika.

Z vrcholy
Na západním výběžku Můstku, necelé 2 km západně od vrcholu, se nachází nepojmenovaný vrchol, označený autory projektu Tisícovky Čech, Moravy a Slezska jako Můstek – Z vrchol I, vysoký 1002 m. Ten má ještě vedlejší vrchol Můstek – Z vrchol II, ležící 300 m východně od hlavního a vysoký rovných 1000 m.

Přispěvatelé Wikipedie, „Můstek (Šumava),“ Wikipedie: Otevřená encyklopedie, https://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C5%AFstek_(%C5%A0umava)&oldid=14321689 (získáno 7. 12. 2017).

Autor: Sasik2 – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=30409293